Mikä on Aikamatkaaja?

 Aikamatkaaja on Opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöjen kehittämishanke, joka käynnistyi Sastamalan verkostolukiossa syksyllä 2013 ja jatkuu 31.6.2016 saakka.


Aikamatkaaja-hankkeen tavoitteena on tuottaa lukion oppimäärää havainnollistava laaja aikajana, joka integroi houkuttelevalla tavalla niin tieto- kuin taideaineitakin ja niiden sisältöjä. Hanke tukee siis kokonaiskäsityksen muodostumista historiasta. Aikajanaan yhdistetään kuvainformaatiota, QR-koodeja ja muuta lisättyä todellisuutta.


Hanketuotoksena syntyvät eri vuosisatoja esittelevät seinätaulut ja verkkomateriaalit. Seinätaulujen näyttävän kollasikuvan tavoitteena on herättää kiinnostusta ja kysymyksiä mutta välittää myös tietoa. Tauluissa oleva aikajana antaa katsauksen vuosisadan keskeisistä ilmiöistä, henkilöistä ja tapahtumista. Taulussa olevat QR-koodit ja muu lisätty todellisuus johdattavat monipuoliseen verkkomateriaaliin. Aikakauteen tutustuva voi älypuhelimellaan tai tabletillaan saada tiivistä tietoa sekä havainnollistavaa ja elämyksellistä materiaalia: kuvia, videoita, musiikkia, tekstejä, pelejä ja linkkejä huolellisesti valituille internetsivuille. Esimerkiksi jokaisessa taulussa olevassa Aikaemännän QR-koodissa valistunut nuori nainen kertoo elämästään kyseisellä vuosisadalla.
  

Ketkä ovat mukana?Hankkeessa lukion opiskelijat toimivat opettajien avustuksella sisällöntuottajina. Osa sisällöistä tehdään yksilö- tai ryhmätöinä eri oppiaineiden kursseilla ja osa toteutetaan Aikamatkaaja-kurssin osana, jolloin opiskelijat pääsevät syventämään ja soveltamaan tietojaan omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Hankkeeseen aktiivisesti osallistuvat saavat kurssimerkinnän.


Mihin tarkoitukseen?Opetustaulujen on tarkoitus olla koulussa pysyvästi näkyvänä osana opiskelijoiden arkea, mikä auttaa opittujen tietojen ja taitojen jäsentämisessä ja niiden välisten yhteyksien hahmottamisessa. Visuaalisesti huomiota herättävät ja sisällöltään elämykselliset taulut myös houkuttelevat oppimaan uutta ja tutustumaan eri aikakausiin. Taulut ja verkkomateriaali voivat johdattaa kaikenikäisiä historian aikakausiin.


Verkkomateriaalia voi hyödyntää lukion kursseilla yleisen kokonaiskuvan luomisessa ja opiskelijoiden omatoimisessa opiskelussa. Esimerkiksi abiturientit voivat hyödyntää materiaalia kerratessaan lukion oppisisältöjä.


Projekti rohkaisee opiskelijoita ja opettajia TVT-taitojen käyttöön. Lisäksi se auttaa jäsentämään ja seulomaan internetistä löytyvää tietoa.


Seinätaulut ja verkkomateriaalit ovat vapaasti käytettävissä. 

Seinätaulut voit ladata itsellesi tai koulullesi TÄSTÄ

Vieraile YouTube-kanavallamme

Jos haluat ottaa yhteyttä projektiin liittyen, sähköpostiosoitteemme on aikamatkaaja.project@gmail.com